BOKEN

”Det enda Johan Fredrik är säker på, och som skulle kunna skvallra om hur det egentligen står till, är att Maria efter födseln döptes till Sofia Maria. Men för några år sedan hade hon plötsligt fått ett annat förnamn och heter nu istället Maria Fredrika. Att byta förnamn på ett redan döpt barn är ytterst sällsynt och skälet måste därför vara angeläget.”

En svunnen tid är en illustrerad och dramatiserad historisk roman baserad på verkligheten. Torparsonen Johan Fredriks liv vävs på olika sätt samman med den inflytelserika familjen Dickson i en stad präglad av ofantliga rikedomar och bottenlös fattigdom, med enorma skillnader mellan fattiga och rika, mellan herrskap och tjänstefolk.
Resan till Göteborg börjar i slutet av 1840-talet, i det krogtäta gamla Majorna med gigantiska timmertravar och fullriggade segelfartyg. När Johan Fredrik några år senare får tjänst som butler hos James Jameson Dickson möter han på nära håll stadens förmögna societet med sina eleganta ekipage och överdådiga middagar, men också dekadens och måttlöshet. Han upplever det myllrande folklivet innanför Vallgraven och lär känna unge herr James Fredrik Dickson, och så småningom även hans utsvävande festande.
Efter en ”olycka” och en hastig resa tur och retur över Atlanten anställs Johan Fredrik vid sjötullen för att avslöja smugglare och lurendrejare. Sam- tidigt är han kvar som extrakusk hos familjen Dickson på Överås. När hans hustru och barn dör blir tillvaron kämpigare. Ett parti poker leder senare till att han och hustrun i andra giftet tvingas bosätta sig i Haga. Båda är klass- resenärer var och en på sitt sätt, och de måste nu bygga upp ett nytt liv i den av trångboddhet och fattigdom präglade förstaden. Känslan av utanförskap är ständigt närvarande: Att höra till, men inte tillhöra.