EN SVUNNEN TID

Att höra till, men inte tillhöra…

”Det enda Johan Fredrik är säker på, och som skulle kunna skvallra om hur det egentligen står till, är att Maria efter födseln döptes till Sofia Maria. Men för några år sedan hade hon plötsligt fått ett annat förnamn och heter nu istället Maria Fredrika. Att byta förnamn på ett redan döpt barn är ytterst sällsynt och skälet måste därför vara angeläget.”

Under större delen av 1800-talet var Göteborg en utpräglad grosshandlarstad. Pengarna flödade in och en av de absolut mest kända grosshandlarfamiljerna var Dickson, som snart blev oerhört förmögna.

En svunnen tid är berättelsen om den förmögna göteborgssocietetens vardagsliv och deras tjänstefolk. Huvudpersonen är Johan Fredrik Johansson, som 1855 anställs som butler i James J. Dicksons hushåll. När han möter vardagslivet hos stadens förmögna societet öppnar sig en ny värld. Johansson kommer sedan att under många år leva i skuggan av familjen Dickson, och blir med tiden en väl sedd gäst i deras ”sagoslott” Överås.
Men så en kväll händer det som absolut inte får hända…

Läsaren får på 384 sidor följa med på en spännande resa till gamla Göteborg. Läs om gamla Majorna med sina många segelfartyg och sjömanskrogar, om det myllrande folklivet innanför Vallgraven, om julfirande och kungamiddagar, om de rikaste göteborgarnas utsvävande liv med exklusiva viner, dekadens och måttlöshet. Vi får bland annat också läsa om sjötullens jakt på smugglare och lurendrejare, om James J. Dicksons slott Överås med sin parkanläggning och enastående odlingar, om emigranternas äventyrliga Americaresor och nödåren på 1860-talet. Och inte minst om den barnrika förstaden Hagas trångboddhet och fattigdom.

Den historiska romanen En svunnen tid ger inte bara en unik inblick i göteborgssocietetens vardagsliv och utsvävningar, utan är också en spännande berättelse om det dagliga livet bland herrskap och tjänstefolk i sjöfartsstaden Göteborg under 1800-talet.

Boken är baserad på verkligheten. De personer och miljöer läsaren möter har funnits på riktigt, och många av de händelser som beskrivs i denna fascinerande berättelse har faktiskt inträffat…

James Fredrik Dickson, kom att spela en stor roll i den unge Johan Fredriks Johanssons liv.
Överås


Bruket ute vid Klippam var på sin tid en av Sveriges största arbetsplatser.