OM

Göran Cederberg, född 1958, är journalist och fil. mag. i etnologi . Under 10 år arbetade han som redaktör för flera praktverk om sportfiske, som har sålt i stora upplagor och översatts till en mängd språk. Under några år var han också chefredaktör för ett sportfiskemagasin och har utöver det skrivit ett flertal böcker om sportfiske. Även dessa är översatta till en rad språk. Göran Cederberg har dessutom medverkat i svensk och utländsk press, både som journalist och fotograf.

Redan i tidig ålder får han kännedom om släktens koppling till familjen Dickson. Inte nog med att Dickson var gudfar åt hans farfars far, dessutom hade farfars farfar ”fått ett stenhus” av Dickson. Vem i familjen Dickson det var, och framför allt varför fick han dock aldrig veta. När Göran i vuxen ålder ärver en tjusig engelsk dopkanna, en mycket exklusiv ”Familjebibel” och fyra stolar från Överås väcks nyfikenheten, vilket  leder till omfattande research om hans farfars farfar – Johan Fredrik Johansson – och hans liv.

Grundlig släktforskning och studier om Göteborgs historia har resulterat i denna verklighetsbaserade historiska roman om livet bland herrskap och tjänstefolk i grosshandlarstaden. Det etnologiska perspektivet gör att det här också finns gott om mustiga skildringar från såväl den absoluta överklassens liv som från typiska arbetarmiljöer. Boken har blivit en fascinerande berättelse om såväl eleganta societetsmiljöer som de betydligt sämre bemedlades liv i den barnrika förstaden Haga, präglad av fattigdom och bristfälliga bostäder.